Om Behrn HotellBEHRN HOTELL, vid Stortorget, centralt i Örebro. Byggnaden, som inrymmer hotellet, uppfördes redan 1860 vilket gör det till ett av de äldsta i staden. Det var också ett av de många som reste sig ur askan efter den omfattande stadsbranden år 1854. Mycket talar för att delar av byggnaden erbjudit övernattningsrum för de många köpmän och bönder som besökte Örebros dåtida absoluta affärscentrum – särskilt under den riksbekanta Hindersmässan.

I kvarteret mittemot fanns skjutsstation och hållstuga där kuskarna satt och väntade på körningsuppdrag. Vi återfinner vidare en ålderdomlig magasinsbyggnad inne på hotellets gård, en byggnad som för övrigt klassas som äldre än själva hotellet. Hela fastigheten finns upptagen i den kommunala bevarandeplanen.

Min farfar, Johan Behrn, förvärvade fastigheten 1927. Bottenplanet erbjöd, precis som i dag, attraktiva lokaler för handlare och hantverkare. Det övre planet antog med tiden mer formen av ett pensionat med möjlighet för gästerna att intaga måltider. Dessutom etablerades en festvåning och inom några år blev namnet Hotell Örebrohus ett begrepp i staden. Under 1940-talet gjorde min farfar ytterligare förbättringar och moderniseringar på hotellet.

Den allomfattande renoveringen genomförde vi år 1999 då i princip hela det slitna och omoderna inre blåstes ut. Fasaden, som skapats av Vilhelm Renhult år 1913, behölls i stort sett intakt och fick en varm ockragul färg. Magasinet på gården länkades samman med hotellet och i hela komplexet valde vi av pietetsskäl att dörrar och fönster skulle bestå av trä i stället för den moderna lättmetallen.

Fem år senare, alltså år 2004, ökade jag familjens engagemang och blev, från att ha varit enbart fastighetsägare, även ägare till BEHRN HOTELL. Här arbetar vi hårt för att skapa ett boende för hotellgäster som sätter värde på att det moderna och bekväma kombineras med det familjära och unika.

De krav vi på BEHRN HOTELL inte bara ställer, utan även ständigt skärper, är att våra gäster ska uppleva service och trygghet hos oss – och närhet till oss. Därför har vi valt att stå utanför alla stora hotellkedjor. Därför kan vi ta det personliga ansvar för gästen som rikstäckande kedjor har svårt att visa på samma sätt.

Familjen Behrn äger och förvaltar fastigheter sedan tre generationer. Det är en fråga om ömsesidigt förtroende. Vi har byggt goda och långvariga relationer med våra hyresgäster – oavsett om de hyr bostäder, butiker, lokaler eller annat av oss. Precis sådana relationer vill vi också skapa med våra hotellgäster, så vill vi driva BEHRN HOTELL!

Per Johan Behrn, VD 

 

        

Vi kan med stor glädje berätta att vi blir det första hotellet i Sverige som blir en Hjärtsäker zon. Det innebär en stor trygghet för våra gäster och personal.

Det innebär också att det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112. Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp kan sättas in omgående och all personal vet var hjärtstartaren finns och de kan hantera den. Behandling med hjärtstartare kan påbörjas inom tre minuter och den är registrerad i nationella hjärtstartarregistret.

  

Vårt TV-utbud är SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Kanal 9, TV10, TV4+, SVT24, BBC World, Eurosport 2, TV4 Sport, Kunskapskanalen och Barnkanalen. Behrn Hotell tog som första 4-stjärniga hotell i Örebro policybeslutet att inte visa pornografiska filmer.    Information om Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Du har säkert hört talas om den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Vi har alltid behandlat våra gästers personuppgifter mer respekt för individens integritet och i enighet med rådande lagstiftning.
Nu har vi i och med den nya förordningen uppdaterat vår integritetspolicy samt sett över en rad rutiner för hur vi på säkrast möjliga sätt behandlar våra gästers personuppgifter.
Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde individens personliga integritet.
Det tycker vi är bra och vår målsättning är att fortsätta erbjuda en trygg miljö.

Vi vill informera dig om att du finns med i våra register för hotellets verksamhet, samt om hur vi sparar och behandlar uppgifterna utifrån den nya förordningen.
Vi sparar och behandlar följande uppgifter om dig i vårt kontaktregister:
Namn
Telefonnummer
Bostadsort
Mail
Företag/ Organisation

Detta för att kunna kontakta dig när det gäller hotellavtal, bokningar samt inbjudningar.
Vi använder inte uppgifterna i något annat ändamål och vi delar inte ut uppgifterna i tredjepart.
Vi för heller inte några anteckningar i detta register.

Vi på Behrn Hotell vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.
Har du några frågor eller vill bli borttagen från vårt register är du välkommen att kontakta oss.